Om de første 25 år

Når en ny Y’s Mens Club skal startes, så hedder det at Chartre klubben. 

Da klubben skulle chartres, så var der store og nøje overvejelser omkring hvad ”barnet” skulle hedde, det blev i første omgang til Y’s Mens Club III, men det var kun det første år vi hed Y’s Mens Club III, for allerede i 1974 ændrede vi navnet til Y’s Mens Club Vejle Vadestedet.

Går vi tilbage til 1200 tallet blev den sparsomme bebyggelse som lå inde i fjorden kaldt Wæthlæ. Vejles navn har rod i de naturgivne forhold, Vejle betyder nemlig enten en overgang i form af et vadested, en bro eller et lavvandet sumpet areal. Navnet udtrykker derfor Vejles placering i et sumpet område ved Vejle Å’s udmunding i fjorden, som meget fint er vist i udformningen af Vejle by’s segl med broen over åen mellem de skovklædte bakker.

I 1552 blev byens navn stavet Weel. Egnens folk har dog altid udtalt som Vejjl. Helt frem til 1668 var der ikke mindre en 36 forskellige stavemåder på byens navn, men derefter er det almindeligvis stavet Weile - Veile. Derfor er det en helt naturlig beslutning at vi om døbte klubben til Vadestedet, med relationer til byen Vejle, men også broen eller overgangen ”Vadestedet” for nye tanker og ideer for det nye Y’s Mens arbejde som var startet. Klubbens opstart.

Det er nu omkring 45-50 år siden, at Y's Men's Club Vejle I besluttede sig for, at der skulle startes en ny klub i Vejle. De lagde et formidabelt stykke arbejde i at starte vor klub. De var utrættelige i deres hjælp og støtte, for at den nye klub fik en god start. Der blev ikke gemt noget under bordet, hvad angik forbrug af tid. I skal regne med mindst et møde om ugen plus det løse, blev der sagt.

I det første år var klubbens økonomi ikke noget at tale om. For at skaffe penge til det vi ønskede at støtte, sad vi ved klubmøderne nærmest og klippede hinanden. Senere blev vi klar over, at skulle det hele ligne noget, skulle der mange penge til. Man besluttede så i klubben at opbygge en Hjælpefond, hvor kun renterne måtte bruges. Trods advarsler om, at "Y's Men's klubber minsandten ikke opbygger formuer - men straks skal give penge ud, hvor der er behov", så opbyggede klubben i løbet af 5-8 år en betragtelig fond, som nu giver os frihed til at støtte - også i de år, hvor vi ikke tjener så mange penge. Vi er således i stand til hele tiden, at kunne støtte og betale til pt. 6 sponsorbørn.

Charterfesten 12. maj 1973. Højdepunktet for alle anstrengelser de sidste 2 år, blev charterfesten. Højtideligheden startede med en gudstjeneste i Sct. Nicolaj Kirke, hvor vor klubkammerat fra Vejle 1, sognepræst Richard Møller Pedersen prædikede ud fra Matthæus evangeliet, kap. 13, vers 44-46: Med himmeriget er det ligesom en skat, der var skjult i en mark, og en mand finder den og holder det hemmeligt, og af glæde over den går han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den mark. Fremdeles er det med himmeriget ligesom med en købmand, der søgte efter skønne perler, og da han havde fundet en meget kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og købte den.  Vi havde lejet hele Idrættens Hus i Vejle. For at det ikke skal lyde pralende var Idrættens Hus ikke så stor som i dag. Vi havde også lejet svømmehallen, og her blev der efter middagen vist forskellige former for asiatiske kampsportsgrene langs bassinkanten. Et hold fra Odense Svømmeklub viste et meget yndefuldt program med synkronsvømning. Charterhøjtideligheden foregik i Idrættens Hus. Her bød præsidenten for Vejle I, Henning Juul Sørensen velkommen. Den forhenværende internationale præsident Poul H. Jørgensen fra Fredericia bragte en hilsen fra vore nye asiatiske venner i Korea, Japan og Hongkong, som han lige havde besøgt. Godtfred C. Nissen stod for selve chartringen og distriktsguvernør Kaj Plagborg overrakte klubben charterbrevet.

Præsidenten for den nychartrede klub, Ole Hansen sluttede rækken af talere - og bød til bords, til festbanket i ASIATISK STIL. Vi kildrede ganen med en dejlig krydret Chou-Chou med ris pilav og derefter en overdådig ostesymfoni. Det blev en dejlig varm festbanket. I 1973 var denne form for charterfest noget nyt i Y's Men's sammenhæng, en absolut anderledes festbanket. Hvorfor gøre det traditionelt, når det kan gøres utraditionelt, sagde man fra charterudvalget.  

Ved hver kuvert var anbragt, som en gave, en lille silkepung fra Korea indeholdende små "guldklumper". Disse skulle symbolisere GULD-PROGRAMMET, som havde været et gennemgående tema for årene 1970-72 for hele Y's Men International. GULD/GOLD er en forkortelse af Golden Oppertunity for Leadership Developement.

Ved vort 25 års jubilæum, fik hver gæst en tilsvarende koreansk pung, denne gang med små "sølvklumper".