Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2-3 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2-3 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

 

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Han nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle interne klubmøder og præsidiemøder. Derudover har sekretæren en række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren (kasseren)
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Præsidiemedlem
Har ikke en speciel opgave som præsidiemedlem, men det giver et klubmedlem mulighed for at se hvad der skal udføres af opgaver i præsidiet, inden vedkommende selv skal varetage en af ovenstående poster.

 

Præsidiet i Vejle Vadestedet

I klubåret 2021 - 22 består af:

  Præsident :           Lars-Erik Lykkegaard           Mail: lars(a)lykkegaard.dk

  Vicepræsident:      Hans Beck Møller

  Sekretær :             Oluf Andersen

  Skatmester :         Hans Henrik Wikman

  Præsidiemedlem:   -